مرکز درمان ناباروری در بیمارستان امام رضا راه اندازی می شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: طی یک ماه آینده یک مرکز درمان ناباروری در بیمارستان امام رضا با تمامی تجهیزات راه‌اندازی خواهد شد.

 

قباد محمدی یکی از مهمترین برنامه‌ها دانشگاه را بحث جوانی جمعیت دانست و اظهار کرد: متأسفانه زنگ خطر به صدا در آمده و سال به سال جمعیت استان روبه پیری می‌رود.

وی گفت: در حال حاضر سیاست‌های دانشگاه تغییر پیدا کرده و از پیشگیری به سمت تشویق به فرزند‌آوری و توسعه امکانات بهداشتی درمانی و امکانات باروری پیش می‌رود.

محمدی اضافه کرد یک مرکز درمان ناباروری در بیمارستان امام رضا(ع) با تمامی تجهیزات راه‌اندازی خواهد شد در حال حاضر فضای فیزیکی آن در حال آماده‌سازی است و در بخش دولتی هزینه درمانی باروری و ناباروری رایگان است.