مزایده خودرو‌های وارداتی در سامانه ستاد آغاز شد

به گفته مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایده خودرو‌های گران قیمت وارداتی که در انبار‌های اموال تملیکی رسوب کرده بودند به دستور مقام قضایی از ساعت ۸ امروز در سامانه ستاد آغاز شده است.

آقای آرش عسگری، رئیس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)  گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در از ساعت ۸ صبح امروز مزایده ۱۰۶۲ خودرو به صورت عمومی آغاز شده است. متقاضیان می‌توانند با داشتن امضای الکترونیک و ثبت نام در سامانه ستاد https:setadiran.ir در این مزایده شرکت کنند.

به گفته آقای عسگری، در این مزایده افراد برای درج پیشنهاد قیمت می‌بایست ۱۵ درصد قیمت کالا‌های مورد نظر خود را به صورت ضمانت پرداخت کنند. این ضمانت نامه می‌تواند به دو صورت (ضمانت نامه بانکی و واریز نقدی) صورت بگیرد. افرادی که دارای امضای الکترونیک بوده و پیش از این در سامانه ستاد ثبت نام کرده بودند، می‌توانند هم اکنون وارد این سامانه شده و مشخصات خودرو‌های عرضه شده را مشاهده کنند.

مدیر سامانه ستاد می‌گوید: همه افراد برای ثبت قیمت پیشنهادی باید تضمین پرداخت کنند. این تضمین با پایان یافتن مزایده و مشخص شدن برندگان، به افرادی که برنده این مزایده نشده اند بازگردانده خواهد شد.

این خودرو‌ها مربوط به سال ۹۶ و موضوع پرونده ثبت سفارش خودرو بوده که به دستور مقامات قضایی به مزایده گذاشته شده است.