مسابقات بین المللی شطرنج جام تابستان با معرفی برترین ها، به کار خود پایان داد

بیش از ۴۵۰شطرنج باز داخلی و خارجی در جام بین المللی تاق بستان به مدت ۸ روز در ۱۱ دور به روش سوئیسی با هم رقابت کردند

 مسابقات بین المللی شطرنج جام تابستان با معرفی برترین ها، به کار خود پایان داداین دوره از مسابقات بعد از ۱۱ دور رقابت با حضور استاد بزرگان شطرنج ایران و ۱۲ کشور دنیا امروز به پایان رسید .

در ابن مسابقات یش از ۴۵۰ شطرنج‌باز داخلی و خارجی به مدت ۸ روز به میزبانی هیئت شطرنج استان کرمانشاه با هم رو در رو شدند.

در این دوره از رقابت ها ، در جدول «ای» استاد بزرگ مسعود مصدق پور اول شد استاد بزرگ سید خلیل موسوی و استاد بزرگ احسان قائم مقامی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در جدول «بی» هم به ترتیب خانم نیکی نادریان در جایگاه نخست ایستاد و امیر رضا رضایی، به همراه حسین خلیلی به ترتیب دوم و سوم شدند