مشترکان پرمصرف منتظر قطعی آب باشند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، از برخورد با بدمصرفان ازاول تیرماه خبر داد و گفت: از طریق سامانه پیامکی به بدمصرفان تذکر داده می‌شود که در صورت عدم توجه در مرحله اول چندساعتی مشترکان بدمصرف قطع انشعاب دارند و با تکرار آن ساعات قطع آب بیشتر خواهد شد.

 

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از راه‌اندازی کمپین «من هم مراقب آب هستم» خبر داد و اظهار کرد: هر کسی می‌تواند در صرفه‌جویی از مصرف آب همکاری داشته باشد تا تابستان امسال را با کمترین مشکل آب سپری کنیم.

وی اشاره‌ای به برخورد با بدمصرفان از اول تیرماه داشت، ادامه داد: از طریق سامانه پیامکی به بدمصرفان تذکر داده می‌شود که در صورت عدم توجه در مرحله اول چند ساعتی مشترکان بدمصرف قطع انشعاب دارند و با تکرار آن ساعات قطع آب بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از نکاتی که در فصل گرم سال با توجه به بحران و تنش آبی که با آن مواجه هستیم ساختمان‌های طبقاتی است که از پمپ مستقیم به شبکه استفاده می‌کنند که این پمپ‌ها علاوه بر اینکه به تأسیسات شبکه آب و فاضلاب آسیب می‌رسانند سبب می‌شود همسایه‌ها مجاور که از خط شبکه اصلی آب استفاده می‌کنند سبب افت شدید فشار آب شوند بنابراین باید ابتدا تأمین مخزن، پمپ را بعد از آن نصب کنند.