مطالبات کارگران و کارفرمایان و دغدغه های آنان در استان کرمانشاه پیگیری می شود

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در دیدار با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های خدماتی گفت: به منظور پیشبرد اهداف و امور با همکاری و همراهی شرکای اجتماعی، مطالبات کارگران و کارفرمایان و دغدغه های آنان در استان کرمانشاه پیگیری می شود.

به گزارش رسانا پرس، مختار احمدی در دیدار و نشست با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان کرمانشاه، نیروی انسانی را مهمترین عامل شناخته شده توسعه در سطح سازمانی و شرکت های دانست و اظهار نمود: به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه است در اولویت های حوزه روابط کار قرار دارد و مورد توجه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی حفظ و صیانت از نیروی کار می باشد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ضمن تاکید بر نظارت هرچه بیشتر انجمن بر فعالیت شرکت های خدماتی و ارائه راهنمایی ها و مشاوره های قانونی به اعضا اظهار نمود: با تعامل و همراهی انجمن شرکت های خدماتی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی با بازرسی های مداوم و برگزاری کلاس های آموزشی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برای مدیران هدف فرهنگ سازی اصول ایمنی و بهداشت کار و به طبع آن کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار می تواند نقش موثری بر ارائه خدمات بهتر و درست به مردم را انجام دهد .

مختار احمدی افزود: با برگزاری جلسات هم اندیشی با شرکای اجتماعی به منظور پیشبرد اهداف و امور با همکاری و همراهی آنان، مطالبات کارگران و کارفرمایان و دغدغه های آنان در استان کرمانشاه پیگیری می کنیم.

مسعود مرادی رئیس انجمن شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان کرمانشاه در ابتدای این نشست ضمن تشکر و قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انتصاب مختار احمدی به عنوان سرپرست اداره کل به خاطر سوابق مدیریتی و تجربه و احاطه به کهمه حوزه های اداره کل و ضمن معرفی اعضای انجمن و ارائه گزارش عملکرد ، هدف از ایجاد انجمن را حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی کلیه شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی عنوان کرد و گفت: به منظور هماهنگ ساختن کوشش ها و فعالیت های مرتبط با بخش های صنعت ، حرفه و خدمات ، ایجاد انگیزه و حمایت از سرمایه گذاری های مولد انجمن شرکت هاتی خدماتی تشکیل و هم اکنون یکی از فعالترین و تاثیر گذارترین انجمن ها در بین اعضای کانون انجمن های صنفی کشور می باشد.

در پایان این نشست تندیس سپاس کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی کشور به مختار احمدی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به پاس همراهی و قدردانی اهدا شد.