معاون آب منطقه‌ای استان: وضعیت دشت‌های کرمانشاه خوب نیست

رسانا پرس- گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه، وضعیت دشت‌های کرمانشاه به دلیل شرایط ناشی از خشکسالی مناسب نیست و دو دشت استان در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند.

علی مرادی، با بیان اینکه وضعیت نامناسب خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها طی سال‌های اخیر باعث شده وضعیت دشت‌های استان چندان مناسب نباشد، اظهار کرد: کاهش بارش‌ها از یکسو و اضافه برداشت‌ها از سوی دیگه صدمه جدی به ذخایر آب زیرزمینی و دشت‌های کرمانشاه وارد کرده است.

وی از وجود ۲۳ محدوده مطالعاتی در استان یاد کرد و افزود: از این ۲۳ مورد، ۱۳ مورد دشت ممنوعه است و دو دشت حسن آباد شیان و روانسر سنجابی نیز در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز شاهد فرونشست جدی در دشت‌های استان نیستیم، یادآور شد: اما در دو دشت ممنوعه حسن آباد شیان و روانسر سنجابی که بحرانی هستند، نشانه‌هایی از فرونشست در حال ظاهر شدن است.

به گفته مرادی، در سایر دشت‌های استان که ممنوعه نیستند هم سهمیه‌ تخصیص آب چندانی وجود ندارد و مجموع این عوامل بیانگر وضعیت نامناسب دشت‌های استان است.

وی اجرای طرح احیا و تعادل بخشی دشت‌ها و همچنین توجه به مسائل مربوط به سازگاری با کم آبی را برای کمک به بهبود وضعیت دشت‌های استان بسیار ضروری دانست و عنوان کرد: اگر همین روند ادامه پیدا کند، احتمال اینکه شاهد فرونشست در دشت‌ها باشیم دور از انتظار نیست.

معاون آب منطقه‌ای استان کرمانشاه، اجرای طرح سازگاری با کم آبی را نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که به منابع آب زیرزمینی کمک می‌کند، مدیریت کشت محصولات آب بر کشاورزی و جایگزینی آنها با محصولات کم آب است.