معاون میراث فرهنگی کرمانشاه خبر داد؛ فعالیت ۳۷۰۰ بافنده گیوه در شهرستان پاوه

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از فعالیت بیش از سه هزار و ۷۰۰ بافنده گیوه در شهرستان پاوه خبر داد.

امین کوگانی گفت:بیشتر فعالیت‌های تولید گیوه در شهرستان پاوه به صورت اشتغال خانگی است.

وی با اشاره به تعداد گیوه‌های بافته شده طی نیمه نخست سال جاری، افزود: طی مدت مذکور بیش از ۲۸۲ هزار جفت گیوه در شهرستان پاوه بافته شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: ارزش این تعداد گیوه‌های بافته شده ۸۸ میلیارد ریال است.

کوگانی با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار و ۷۰۰ بافنده گیوه در شهرستان پاوه، خاطر نشان کرد: شهر نودشه در شهرستان پاوه به عنوان شهر ملی گیوه ایران شناخته شده است.