میزان ذخایر خون کرمانشاه باید افزایش یابد

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه به اهدا کنندگان خون در ایام ماه مبارک رمضان توصیه کرد، شهروندان نذر اهدا خون را به روز اربعین موکول نکنیم

مریم میرزاده اظهار کرد: پویش «نذر خون» به منظور داشتن ذخایر مناسبی از خون و فرآورده‌های خونی، از ابتدای محرم شروع شد و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

وی افزود: همه روزه پایگاه مرکزی واقع در خیابان بنت‌الهدی شهر کرمانشاه در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ و در ایام تعطیل از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه و در روز اربعین هم از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ پذیرای اهداکنندگان هستیم.

مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت دیگر پایگاه در میدان فرودسی جنب بیمارستان متعضدی، گفت: هر روز در ایام غیرتعطیل از ساعت ۸ تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان هستند.

وی یادآور شد: امسال شاهد زوار امام حسین (ع) در استان هستیم، بنابراین باید ذخایر خونی را افزایش دهیم تا چنانچه نیازی پیش آمد بتوانیم نیازمندی بیماران به خون و فرآورده‌های خونی را تأمین کنیم.

وی گفت: برای شهرستان‌های استان هم طبق برنامه تیم سیار پیش‌بینی شده و تا پایان ماه صفر این روال ادامه خواهد داشت.

میرزاده از اهداکنندگان خواست، اهدای نذر خون را به روز اربعین موکول نکنند چون یک‌سری فرآورده‌ها مانند پلاکت تنها سه روز قابل نگهداری است بنابراین نیاز به حضور مستمر اهداکنندگان داریم.