نرخ بیکاری کرمانشاه کاهشی شد

نرخ بیکاری استان کرمانشاه در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته و همچنین بهار امسال کاهش یافته است

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل تابستان را ۱۳٫۶ درصد اعلام کرد که نسبت به تابستان سال گذشته با ۱۴ درصد و نیز بهار امسال با ۱۵٫۴ درصد، کاهشی شده است.

نرخ بیکاری کرمانشاه در تابستان امسال از میانگین نرخ بیکاری کشور با ۸٫۹ درصد، ۴٫۶ درصد بیشتر است.

استان کرمانشاه در بهار امسال بالاترین نرخ بیکاری را بین استانهای کشور داشت که در فصل تابستان رتبه سوم را کسب کرده و استانهای هرمزگان با ۲۲٫۶ درصد و خوزستان با ۱۵٫۶ درصد، نرخ بیکاری بالاتری از استان کرمانشاه دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه نیز در تابستان امسال ۴۳٫۲ درصد اعلام شده که ۱٫۲ درصد از تابستان سال گذشته پایین تر است.

استان کرمانشاه در سالهای اخیر همواره از بالا بودن نرخ بیکاری رنج برده و این استان طی این سالها همیشه از رکوردداران نرخ بیکاری بوده است.

در سفر چندی پیش هیات دولت به این استان تصویب شد که قرارگاه ملی اشتغال استان کرمانشاه با هدف تلاش جهت کاهش نرخ بیکاری این استان تشکیل شود که اولین جلسه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد.