نرخ نزاع در کرمانشاه؛برخلاف تصورات، کرمانشاه در ردیف عصبانی ترین استان های ایران نیست

عصبانی‌ترین استان‌های ایران کدامند؟ کرمانشاه در میانه جدول

 

بر اساس گزارش سال ۱۴۰۰ سازمان پزشکی قانونی، استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان بیشترین و استان‌های ایلام، بوشهر و خراسان‌جنوبی کمترین آمار ارجاعات نزاع را داشته‌اند.

از نگاهی دیگر بیشترین نرخ نزاع (تعداد نسبت به جمعیت استان) مربوط به استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بوده و کمترین مربوط به سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده است.

کرمانشاه در رتبه ۱۲ بیشترین نرخ نزاع در کشور قرار دارد.