نقش تأثیرگذار تکمیل بزرگراه «کرمانشاه به کامیاران» در کاهش تصادفات

رساناپرس_رییس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: با تکمیل بزرگراه «کرمانشاه به کامیاران» در طول یک ماه حدود ۳۰۰ درصد در تصادفات منجر به فوت و ۶۸ درصد در تصادفات منجر به جرح کاهش تلفات داشته‌ایم.

به گزارش رساناپرس،کیخسرو دستغیب رییس پلیس راه استان کرمانشاه اظهار کرد: بزرگراه کرمانشاه به کامیاران مسیری به طول ۴۲ کیلومتر یکی از پرترددترین شریان استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: احداث بزرگراه کرمانشاه کامیاران از سال‌های گذشته آغاز شده بود و ۳۳ کیلومتر آن تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده بود و آخرین قطعه از بزرگراه دو بانده کرمانشاه به کامیاران به طول ۹ کیلومتر از ۲۷ مهرماه امسال زیر بار ترافیک رفت.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تکمیل بزرگراه کرمانشاه به کامیاران با حذف چهار نقطه حادثه‌خیز در این محور، نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای و روان شدن بار ترافیکی در این محور داشته است.

وی گفت: در طول این یک ماه حدود ۳۰۰ درصد در تصادفات منجر به فوت و ۶۸ درصد در تصادفات منجر به جرح کاهش تلفات در این محور را داشته‌ایم.