همزمان با سراسر کشور؛ طرح دارویار از بیست و سوم تیرماه در استان کرمانشاه آغاز شده است

رسانا پرس_ مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت:هدف از اجرای این طرح افزایش تعداد دارو‌های تحت پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران است

 

به گزارش رسانا پرس، طرح دارویار از بیست و سوم تیرماه در استان کرمانشاه آغاز شده استمدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه افزود: با اجرای طرح دارویار سهم پرداختی بیمه از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است

قادری افزود : افرادی که می‌خواهند طرح دارو یار به دارو‌های مورد نیاز آن‌ها اختصاص یابد حتماً باید بیمه باشند و هنگام مراجعه به داروخانه نسخه پزشک را ارائه دهند .

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ادامه داد : دراین طرح چنانچه داروی گران شده باشد اختلاف قیمت آن را سازمان بیمه‌گر پرداخت میکند و بیمار هزینه اضافی نمی‌پردازد

وی افزود: افرادی که هیچ نوع بیمه‌ای ندارند می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه سلامت از این نوع بیمه استفاده کنند.

در طرح دارو یا یک قلم از دارو‌های پرمصرف مثل سرماخوردگی و ۳۶۶ قلم داروی ضروری برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

معیار این است که پرداختی بیماران نسبت به قبل تغییری نداشته باشد و در بخش دارو‌های بیماریهای خاص هم سهم بیمار کاهش خواهد یافت