همزمان با هفته گردشگری صورت گرفت؛ غرفه کرمانشاه،نماینده شهرهای خلاق خوراک یونسکو درنمایشگاه گردشگری

به مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه گردشگری در اصفهان آغاز به کار کرد که غرفه کرمانشاه به عنوان نماینده شبکه شهر های خلاق یونسکو در این نمایشگاه فعال شد.

به گزارش رساناپرس،همزمان با آغاز هفته گردشگری، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری در نمایشگاه‌های بین اللملی اصفهان با حضور غرفه‌ای ازکرمانشاه آغاز شد.

در این نمایشگاه که با حضور فعالان حوزه گردشگری، صنایع دستی، هتلداران و شهرداری‌های سراسر کشور در حال برگزاری است، غرفه کرمانشاه به عنوان نماینده شبکه شهرهای خلاق یوسنکو حضور دارد.

این غرفه توسط دبیرخانه دائمی شهر خلاق خوراک کرمانشاه، دایر شده و انواع خوراک، غذا و نوشیدنی‌های کرمانشاهی به عموم بازدیدکنندگان این نمایشگاه معرفی می‌شود.