هوای استان کمی خنک‌تر می‌شود

به گفته سازمان هواشناسی پنجشنبه و جمعه گردوغبار محلی همراه با وزش باد است و از روز جمعه هوا خنک تر میشود.

 

دمای هوای کرمانشاه از امروز تا اواسط هفته آینده به آرامی با روندی کاهشی، در اغلب نقاط استان خنک‌تر می‌شود.