هوای شهرهای کرمانشاه در وضعیت غیراستاندارد

کرمانشاه هوای اکثر شهرهای کرمانشاه، امروز(اول تیر) در وضعیت غیراستاندارد قرار دارد.

بر اساس داده‌ های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سطح استان، شاخص کیفیت هوای شهرهای قصرشیرین و سرپل‌ذهاب تا ساعت هفت و ۳۰ دقیقه امروز با عدد ۵۰۰ در وضعیت خطرناک، قهوه‌ای و بحران قرار دارد.

عدد شاخص کیفیت هوا برای شهر اسلام آبادغرب نیز ۲۶۸ و بیانگر وضعیت بسیار ناسالم، بنفش و اضطرار است.

در شهر پاوه نیز با عدد شاخص ۳۶۴، وضعیت بحران، قهوه‌ای و خطرناک را داریم.

برای شهر کرمانشاه نیز عدد شاخص ۲۳۷ اعلام شده که شرایط بنفش، بسیار ناسالم و هشدار را نشان می‌دهد.

فعلا وضعیت هوا در شهر کنگاور در شرایط استاندارد قرار دارد.

از روز گذشته اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با صدور هشدار نارنجی درباره وقوع گرد و غبار نسبتا شدید هشدار داده بود.

از ابتدای امسال تاکنون، در سطح استان کرمانشاه بیش از ۴۰ روز هوای غیراستاندارد داشته ایم.