هوای چهار شهرستان استان کرمانشاه در وضعیت هشدار

شاخص کیفی هوا در چهار شهرستان قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب و کرمانشاه ناسالم و در شرایط هشدار قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

سرپرست اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: شاخص کیفی هوا، صبح امروز در قصرشیرین ۱۸۲، در سرپل ذهاب ۱۳۸ و در کرمانشاه ۱۰۶ را نشان داد که نشان دهنده شرایط هشدار و وضعیت ناسالم هواست.

احد جلیلیان گفت: شاخص کیفیت هوا در شرایط استاندارد باید زیر ۱۰۰ باشد.