هوای کرمانشاه ۲۷ روز غیراستاندارد شد

رساناپرس_مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت:این استان از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ روز را در شرایط غیراستاندارد هوا گذرانده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

غلامرضا شهبازی در گفت‌وگو اظهار داشت: در ایران ۵۳ نوع مخاطره شناسایی شده که ۳۸ نوع آن در کرمانشاه تجربه شده که برای کاهش خسارت‌ها برای ۱۴ مخاطره اولویت‌بندی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ضرورت و اهمیت مقوله پیشگیری و آمادگی در مقابل حوادث بسیار مهم است عنوان کرد: در چند سال گذشته کرمانشاه درگیر ریزگردها شده که به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شد.

شهبازی با بیان اینکه هوای کرمانشاه در سال گذشته ۲۲ روز در شرایط غیراستاندارد قرار داشته که ۲۰ روز هشدار و اضطرار و دو روز بحرانی بوده است افزود: این در حالی است که کرمانشاه امسال ۲۷ روز را در شرایط غیراستاندارد گذرانده که ۲۵ روز آن در وضعیت هشدار و دو روز در وضعیت بحرانی قرار داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه بیان کرد: شهرهای مرزی در زمینه ریزگردها درگیری بیشتری داشتند به طوری که سرپل‌ذهاب و قصرشیرین ۱۱۴ روز غیراستاندارد داشتند که ۲۲ روز آن بحرانی بوده است.

وی گفت: هرچند این ریزگردها منشأ خارجی دارند اما از طریق سازمان هواشناسی و محیط زیست در جلسات کارگروه اطلاعیه‌هایی صادر و اطلاع‌رسانی می‌شود.