ورود پیوسته زائران اربعین حسینی به کشور از مرز بین المللی خسروی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:با تدبیر اتخاذ شده زائران در مرز خسروی با نظم و امنیت کامل ازمرز به پایانه منتقل می‌شوند و ترافیکی ایجاد نشده است.

ورود پیوسته زائران اربعین حسینی به کشور از مرز بین المللی خسرویفرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز جمعه در بازدید از زیرساخت‌های مرز رسمی خسروی، روند تردد زائران از این مرز را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

سردار پاکپور افزود: تردد در مرز رسمی خسروی هم اکنون با تصمیمات درست و به موقعی که اتخاذ شده و با هماهنگی تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها وضعیت آرام و روانی دارد و با امکاناتی قابل قبولی که برای زائران فراهم شده شاهد آرامش خوبی در مرز هستیم.

وی با اشاره به اینکه از امروز تا یکشنبه و دوشنبه شاهد موج بازگشت زائران از مرز هستیم افزود: با تدبیر انذیشیده شده انتقال زائران در محوطه مرز به پایانه به سهولت انجام می‌شود و ترافیکی در مرز مشاهده نمی‌شود

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه گفت: امکانات و خدمات ایجاد شده در مرز خسروی برای زائران بسیار خوب است و همه ارگان‌ها دست به دست هم داده اند تا خدمات قابل توجهی به زائران ارایه شود.