وزیر نیرو از سراب تاریخی هرسین بازدید کرد

رسانا پرس_وزیر نیرو در سفر به استان کرمانشاه از سراب تاریخی هرسین که روزگاری تنها منبع آب شهر هرسین به حساب می آمد، بازدید کرد و طی آن قول حمایت برای تامین آب شهر هرسین را داد.

بازدید از سراب تاریخی هرسین پیش از ظهر پنجشنبه با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین انجام گرفت.

سراب شهر هرسین یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب این شهر ۵۵ هزار نفری است اما به دلیل کاهش بارندگی‌ها، آب‌دهی آن نسبت‌به میانگین ده‌ساله اخیر بیش‌از ۸۰ درصد کاهش داشته‌است.

هم‌اکنون ۳ حلقه چاه در نزدیکی شهر هرسین در حال حفر است که انتقال آب آن‌ها به شهر نیازمند تأمین اعتبار برای اجرای خطوط لوله و ایجاد مخزن است که وزیر نیرو در بازدید امروز در این زمینه قول حمایت داد.