وعده جدید به بازنشستگان؛پیگیر پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان هستیم

معاون استاندار کرمانشاه می‌گوید پیگیر پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان هستیم.

 

 

علی مهرتاش بر پیگیری پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان تاکید کرد و گفت: تلاش می کنیم در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه نماینده‌ای از طرف بازنشستگان، مطالبات و مشکلات این عزیزان را مطرح کند.

وی از خدمات صندوق بازنشستگی استان تمجید کرد و گفت این صندوق بیش از ۴۰ هزار نفر عضو دارد و خدماتی همچون پرداخت منظم حقوق‌ را پیگیری می‌کند.

در ماههای اخیر بازنشستگان بارها در تجمعاتی به وضعیت دشوار معیشتی و پایین بودن میزان حقوق خود اعتراض کرده‌اند.