پادگان ابوذر میزبان فرمانده کل ارتش

رساناپرس_ فرمانده کل ارتش با حضور در تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر از وضعیت آمادگی رزمی و اماکن فرهنگی رفاهی و این تیپ بازدید کرد.

به گزارش رساناپرس امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در سفر به استان کرمانشاه از تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر نزاجا مستقر در شهرستان سرپل ذهاب و یگان‌های عملیاتی آن مستقر در نوار مرزی نفت شهر و سومار بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش از کوی سازمانی ابوذر، مجموعه فرهنگی ورزشی استخر شهدای پادگان ابوذر و یادمان شهدا، وضعیت زیست سربازان و و سالن کنسرواسیون بازدید کرد.

امیر سرلشکر موسوی ضمن دیدار چهره به چهره با رزمندگان تیپ ۷۱ مستقر در مرزهای غرب کشور به صورت میدانی  وضعیت آمادگی رزمی و زیست کارکنان مستقر در نوار مرزی نفت شهر و سومار را نیز مورد ارزیابی قرار داد.