پایان برداشت “گندم” از مزارع کرمانشاه

رسانا پرس_ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از اتمام کار برداشت گندم از مزارع استان با تولید حدود ۷۰۰ هزار تن محصول خبر داد.

محمدسعید هوشیار،با بیان اینکه امسال تولید گندم در استان کرمانشاه به حدود ۷۰۰ هزار تن رسید، اظهار کرد: ۵۲۸ هزار تن گندم از سوی مراکز خرید گندم استان تحویل گرفته شده است.

وی با اشاره به ارتقای یک پله‌ای جایگاه کرمانشاه در خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته، اضافه کرد: استان کرمانشاه امسال رتبه چهارم خرید گندم در کشور را کسب کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآوری کرد: استان کرمانشاه سال گذشته رتبه پنجم خرید گندم را در کشور داشت.

هوشیار سپس با بیان اینکه امسال ۳۹۷ هزار هکتار گندم در استان کرمانشاه کشت شده بود، گفت: ۲۹۹ هزار هکتار از این سطح اراضی دیم و ۹۸ هزار هکتار دیگر اراضی آبی بود.

وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ هزار تنی تولید گندم در استان کرمانشاه نسبت به سال زراعی گذشته، گفت: از آنجایی که امسال درگیر خشکسالی بودیم، افزایش تولیدات استان نشان از اقدامات انجام شده در راستای افزایش عملکرد مزارع دارد.

هوشیار رعایت اصول به‌زراعی شامل رعایت تاریخ و تراکم کشت در کنار تغذیه و کوددهی اصولی به مزارع و نیز مدیریت آفات و امراض را در افزایش عملکرد مزارع آبی استان تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: اگر کشاورزان به سمت مدیریت علمی مزارع سوق داده شوند، شاهد افزایش چشمگیر تولیدات استان خواهیم بود.

هوشیار با اشاره به فعالیت ۸۲ مرکز خرید تضمینی گندم در استان در سال زراعی جاری، گفت: این مراکز تا اتمام کار تحویل محصول فعال خواهند ماند.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده، گفت: تاکنون ۴۹ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال به حساب کشاورزان گندمکار واریز شده است.

برداشت گندم در مزارع مناطق گرمسیر استان کرمانشاه از اوایل خرداد شروع شد و تاکنون در مناطق سردسیر استان ادامه داشته است.