پرداخت ۹۰ درصد هزینه بستری بیماران توسط بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره به میزان پرداختی بیمه سلامت در درمان بیماران گفت: بیمه سلامت 90 درصد هزینه‌های بستری و 70 درصد هزینه‌ها سرپایی بیماران را پرداخت می‌کند.

 

دکتر امید قادری با اشاره به تحت پوشش قرار دادن هزینه‌های درمان از سوی بیمه سلامت، اظهار کرد: در مواردی که افراد به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند مابه التفات تعرفه‌های دولتی وخصوصی را خودبیمه شده پرداخت وباارائه مدارک به بیمه تکمیلی (درصورت تحت پوشش بودن) می‌توانند از بیمه تکمیلی هم استفاده کنند و ما به التفاوت تعرفه دولتی و آزاد از سوی بیمه شدگان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه سلامت همگانی یکی از صندوق‌های رایگان است، بیان کرد: برای بیمه شدگانی که تحت پوشش این صندوق هستند پزشک خانواده تعیین شده است.

قادری در ادامه به طرح پوشش بیمه همگانی سلامت که همزمان با هفته سلامت آغاز شده بود، اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و در استان کرمانشاه ۸۴ هزار نفر را به صورت کاملا رایگان تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

وی گفت : بر اساس این طرح ما کسی را در استان کرمانشاه که بیمه نداشته باشد، بیمه خواهیم کرد منوط به اینکه افراد پس درخواست ارزیابی وسع، با اعتبار سه ماهه تحت پوشش قرارمی گیرند و تا دریافت جواب ارزیابی وسع برای دهک‌های ۱، ۲ و ۳ رایگان، دهک ۴ ده درصد دهک ۵ و ۶ با پردخت ۲۵ درصدفرانشیز، دهک ۷ و ۸، باپرداخت ۵۰ درصد و دهک ۹ و ۱۰ با پرداخت فرانشیز (حق بیمه) کامل (صندوق بیمه‌ای ایرانیان) ازخدمات درمانی بهره مند می‌شوند.