پرونده کاروانسراهای ایرانی در یونسکو؛کاروانسرای بیستون هم در فهرست ثبت جهانی قرار دارد

کارشناس ثبت میراث فرهنگی کرمانشاه در تشریح آخرین وضعیت ثبت جهانی کاروانسرای بیستون در قالب پرونده "کاروانسراهای ایرانی"، اظهار کرد: پرونده کاروانسراهای ایرانی سال 1399 به سازمان یونسکو ارسال و مورد تائید قرار گرفت.

مسلم کرمی گفت: شهریور سال گذشته ارزیاب یونسکو برای بررسی وضعیت کاروانسراهای ایرانی به کرمانشاه آمد و از کاروانسرای بیستون بازدید کرد که در نهایت قرار بود این پرونده تیرماه امسال در سازمان یونسکو به منظور ثبت جهانی مورد داوری قرار گیرد، اما به دلیل برخی التهابات جهانی مانند جنگ اکراین این جلسه به تعویق افتاد.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود این نشست اواخر امسال و یا تیر ماه سال آینده برگزار شود.

کرمی در خصوص چرایی قرار نگرفتن دیگر کاروانسراهای کرمانشاه در این لیست گفت: در کرمانشاه چند کاروانسرای مهم داریم که قصد داشتیم آنها را هم در فهرست کاروانسراهای موجود در این پرونده قرار دهیم، اما تنها کاروانسرای بیستون شرایط و شاخص های لازم را برای ثبت جهانی شدن داشت.

در پرونده کاروانسراهای ایرانی ۵۶ کاروانسرا از ۲۴ استان کشور قرار است به ثبت جهانی برسند.

تاکنون بیستون و منظر فرهنگی اورامانات در استان کرمانشاه به ثبت جهانی رسیده است.