پس از یک روز قول شهردار کرمانشاه عملی شد؛آغاز عملیات ساماندهی مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه

عملیات اجرایی ساماندهی حاشیه شهر کرمانشاه «ملا حسینی، مراد آباد و محله آقا جان» توسط شهرداری کرمانشاه آغاز شد.

شهردار کرمانشاه:

محلات مراد آباد که در حاشیه شهر قرار دارند و در سال ۹۹ به طرح تفضلی شهر کرمانشاه اضافه شده است و روستای ملا حسینی که در انتهای خیابان جعفر آباد قرار دارد با هماهنگی فرماندار کرمانشاه طرح ساماندهی و آسفالت آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

نوروزی گفت: در محله آقا جان نیز با مساعدت دادستان کرمانشاه قرار است که چندین زمین بازی برای گذران اوقات فراغت کودکان ساخته شود.

در محله آقاجان چندین ساختمان مخروبه قرار دارد که با هماهنگی دادستان کرمانشاه قرار است که کاملا تخریب و خاکبرداری شود.

وعده ای که از پنجشنبه ۳۰تیر ماه شروع شده و مقرر شد که طی یک ماه مناطق حاشیه ای کرمانشاه ساماندهی شود