پل های بزرگ،سرقت های بزرگ

منابع خبری می‌گویند اتصالات اصلی پل بزرگراه امام خمینی کرمانشاه که بر روی رودخانه قره سو قرار دارد ناپدید شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این در حالیست که هفته گذشته سرقت آهن‌الات و زیرساخت‌های پل چم‌بشیر در محدوده تقاطع لب‌آب به امام‌حسین موجب مسدود شدن این مسیر شد.

خبرگزاری ایرنا نوشته بخش عمده و اصلی اتصالات استحکامی زیرین این پل باز و یا بریده شده اند و حتی بخش هایی از صفحه های فلزی پایه های پل نیز اسیب دیده به نظر می‌رسند.

بخش های استحکامی به سرقت رفته از دید عموم خارج هستند و تنها با ورود به بخش های زیرین پل و قدم زدن در کنار رودخانه قره سو می توان آنها را دید.

معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه گفت: متاسفانه سرقت ایمنی پل را  کاهش داده است اما موضوع آن همچون پل چم‌بشیر حاد نیست که جلوی تردد گرفته شود.