پیش بسوی خشکسالی و کم بارانی؛۳۸درصد کاهش بارندگی کرمانشاه در ۵۰سال اخیر

براساس جدولی که سازمان هواشناسی منتشر کرده کرمانشاه جزو 3 استان کشور است که بیشترین میزان افت بارش در ۵۰ سال اخیر را داشته‌اند.

براساس شاخص “میزان کاهش بارندگی استان‌ها” نسبت به متوسط بلندمدت، استان ایلام با کاهش ۴۹ درصدی بارندگی نسبت به شرایط درازمدت، در بدترین وضعیت قرار گرفته است.

استان کرمانشاه نیز با کاهش ۳۸ درصدی و یزد با کاهش ۳۷ درصدی نسبت به متوسط بلندمدت، کم بارش ترین استان های ایران بوده اند.