چرا مردم نمی‌توانند کتیبه داریوش را از نزدیک ببینند؟

به نقل از مدیرپایگاه میراث جهانی بیستون؛ کتیبه داریوش یکی از اسناد مهم تاریخ بشریت است.

🔸️حدود ۲۵۰۰ سال پیش داریوش هخامنشی دستور داد تا شرح غلبه‌اش بر یاغیان را در دل کوه بیستون و در ارتفاعی از سطح زمین حکاکی کنند تا به دست آیندگان برسد.

🔸️این پادشاه هخامنشی از همان ابتدا با خلق این اثر در ارتفاع به دنبال این بود تا آن را برای آیندگان حفظ کند و نگذارد خدشه ای به آن وارد شود

🔸️ما هم علاقمندیم مردم بتوانند از نزدیک این اثر باستانی را ببینند، اما این کار مستلزم در نظر گرفتن برخی ملاحظات است.

🔸️باید زمینه ای را فراهم کنیم که هیچ خدشه و آسیبی به اثر وارد نشود.

در حال حاضر با امکانات موجود پایگاه جهانی امکان بازدید عموم از کتیبه داریوش فراهم نیست

🔸️ نیازمند نیروهای آموزش دیده هستیم و این درحالیست که درحال حاضر با کمبود شدید نیرو مواجه بوده و حق اضافه کردن هیچگونه نیروی جدیدی را هم نداریم

🔸️از حدود ۷۰ سال پیش تاکنون داربست هایی مقابل این اثر تاریخی نصب شده تا باستان شناسان بتوانند روی آن مطالعاتی داشته باشند و از طرفی اقدامات حفاظتی روی آن انجام گیرد.

🔸️اخیرا پلکانی را هم طراحی کرده ایم که دسترسی به آن را راحت تر کند و اگر زمینه بازدید مردم از آن فراهم شد، مشکلی نداشته باشیم.

🔸️باوجود گذشت سال‌ها از ثبت جهانی آثار ببستون هنوز دولت‌ها اعتبارات کافی را برای ساماندهی آن اختصاص نداده‌اند