چشم انداز وضعیت جوی استان طی چند روز آینده

🔹هوای استان امروز، متاثر از توفان خاک اخیر، کم و بیش غبارآلود می باشد که پیش بینی می شود؛ بتدریج از غلظت غبار در غالب نقاط استان کاسته شود. 🔹شایان ذکر است؛ طی ساعاتی از اواخر وقت امروز تا صبح فردا، ممکن است مجدداً شاهد نفوذ غبار نسبتاً رقیق بخصوص در مناطق مرزی باشیم. 🔹 به دنبال این شرایط از اواسط وقت فردا (پنجشنبه) تا اوایل هفته آینده پدیده قابل توجهی برای سطح استان نخواهیم داشت. 🔹 همچنین حداکثر دمای هوا از امروز تا روز یکشنبه به آرامی روندی رو به افزایش خواهد یافت.