چهل و‌ یکمین نشست کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران‌

چهل و‌ یکمین نشست کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران‌ امروز ۲۸ خردادماه سال جاری به میزبانی شهرداری کلانشهر کرمانشاه برگزار می شود.

چهل و یکمین نشست کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با هدف بررسی مباحث سرمایه انسانی شهرداری ها امروز ۲۸ خرداد ماه سال جاری به میزبانی شهرداری کلانشهر کرمانشاه برگزار می شود.

بررسی آثار قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد شهرداری ها، بررسی روند تغییرات در سازمان های وابسته و تبادل نظر پیرامون نظام درآمدی و برنامه ریزی از موضوعات مورد بحث و پیگیری در این نشست است.