کارت خوان نداریم، پول نقد یا کارت به کارت کنید

رسانا پرس_ مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: شهروندان اگر در جایی مشاهده کردند که اصناف، بازاری یا پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کرد، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند

بهمن بادکو خطاب به کسانی که از کارت خوان استفاده نمی‌کنند و از مشتری پول نقد یا کارت به کارت طلب می‌کنند، اظهار کرد: مالیات‌ها براساس حساب‌ها در سال آینده و در روش‌های مختلف اموال حساب می‌شود، سیستم‌های مالیاتی هر روز پیشرفت می‌کنند، بنابراین فرار مالیاتی دیگر جایی ندارد.

وی افزود: به پزشکان اعلام شده که از کارت‌خوان استفاده کنند، در این رابطه هماهنگی‌های مربوطه انجام شده حتی دادستان نیز ورود پیدا کرده، اگربه هر دلیلی کارت خوان قطع و یا برای اتصال مجدد آن اقدان نشده باشد بعد از بار دوم دادستان با توجه به صورت جلسه تهیه شد به صوت کتبی به پزشک ابلاغ کرد و بعد از دو بار تکرار دستور به پلمب خواهد داد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: شهروندان اگر در جایی مشاهده کردند که اصناف، بازاری یا پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کرد، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند تا با پیگیری از این نوع فرار مالیاتی جلوگیری شود.