کاهش غلظت ریزگردها دراستان کرمانشاه

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از کاهش غلظت ریزگردها در استان کرمانشاه خبر داد.

کاهش غلظت ریزگردها در شهرستان‌های کرمانشاه احد جلیلیان گفت: بر اساس آخرین اطلاعات از ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا شاخص آلودگی هوا در ایستگاه قصرشیرین ۱۴۹ بوده که نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است

این درحالی است که در روز گذشته این میزان ۵۰۰ بود که نشانگر شرایط بحرانی بود .

وی افزود: از اواخر روز گذشته از غلظت گرد و غبار در مناطق مرزی استان کرمانشاه و شهرستان قصرشیرین کاسته شده است

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: شاخص آلودگی هوا در ایستگاه کرمانشاه ۱۲۳ و در ایستگاه پاوه ۱۳۵ که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است

جلیلیان بیان کرد: همچنین شاخص آلودگی هوا در ایستگاه کنگاور با عدد ۱۶۳ در شرایط ناسالم و اسلام آبادغرب با عدد ۸۳ در وضعیت قابل قبول قرار دارد

وی تاکید کرد: کودکان، افراد مسن و بیماران قلبی و ریوی در شرایط آلودگی هوا از تردد غیر ضرور خودداری کنند.