کاهش نگران کننده تعداد دختران نسبت به پسران در کرمانشاه

مدیرکل ثبت‌ احوال استان کرمانشاه گفت: هم‌اکنون در استان به ازای هر ۱۱۴ پسر ۱۰۰ دختر متولد می‌شود که نشان از کاهش جمعیت دختران در سال‌های آینده دارد.

 

به گفته صادق خدادادی مدیرکل ثبت‌ احوال استان کرمانشاه به طور معمول در ازای تولد هر ۱۰۳ تا ۱۰۵ نوزاد پسر در استان‌های مختلف کشور، شاهد تولد ۱۰۰ دختر هستیم، اما شرایط در کرمانشاه نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: متأسفانه هم‌اکنون در استان این نسبت در استان ۱۱۴ پسر به ۱۰۰ دختر رسیده که نشان از کاهش جمعیت دختران در سال‌های آینده دارد.

مدیر کل ثبت‌ احوال استان کرمانشاه با اشاره به کاهش جمعیت دختران در استان با توجه به تمایل بیشتر خانواده‌ها به داشتن فرزند پسر و استفاده از روش‌های تعیین جنسیت نوزادان، گفت: با کاهش جمعیت دختران، کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت تشدید خواهد شد.