کاهش ۱۰ درصدی تولید دانه آفتابگردان در سنقروکلیایی

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سنقروکلیایی از کاهش حدود ۱۰ درصدی تولید دانه روغنی آفتابگردان در مزارع این شهرستان خبر داد.

عبدالله خسروی با اشاره به اینکه امسال یکهزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان سنقروکلیایی زیر کشت دانه روغنی آفتابگردان رفت اظهار داشت: عملکرد تولید این محصول امسال به علت خشکسالی حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود امسال در هر هکتار یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم تخمه آفتابگردان برداشت شود.

وی قیمت این محصول را بر اساس کیفیت در بازار کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: زمان برداشت تخمه آفتابگردان در مزارع سنقرو کلیایی از اوایل مهر آغاز و حدود یک ماه طول خواهد کشید.