کاهش ۲۰ درصدی محصول باغات کرمانشاه به دلیل خشکسالی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: خشکسالی زخم کاری به باغات استان وارد آورده و کاهش 20 درصدی تولیدات باغی این استان را رقم زده است.

رحمان فیض‌قربانی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی تولیدات باغی استان کرمانشاه در سال جاری، اظهار کرد: در حالی که پیش بینی می‌شد تا توجه به افزایش سطح باغات بارور استان، امسال تولیدات باغی استان به ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تن برسد، اما این پیش بینی به دلیل خشکسالی حادث شده، محقق نشد.

وی اضافه کرد: امسال در مجموع تولیدات باغی استان کرمانشاه به ۳۰۰ هزار تن رسید.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در سال زراعی گذشته مجموع تولیدات باغی استان کرمانشاه حدود ۳۴۰ هزار تن بود.

فیض قربانی با بیان اینکه باغات تمامی نقاط استان تحت تاثیر خشکسالی آسیب دید، گفت: در مناطقی از استان که باغات از چشمه‌ها و رودخانه های فصلی تغذیه می‌کرده‌اند، بیشتر در معرض تنش آبی قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حد توان سعی کردیم با آبرسانی به باغات اجازه ندهیم خیلی تحت تاثیر خشکسالی خسارت ببینند، گفت: با توجه به وسیع بودن باغات امکان آبیاری با تانکر برای تمامی باغات مهیا نیست.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه ۴۴ هزار هکتار باغ دارد، گفت: ۳۸ هزار و ۸۰۰ از باغات استان بارور بوده و ۵۲۰۰ هکتار دیگر نهال هستند و هنوز به مرحله باروری نرسیده‌اند.