کاهش ۳۶ درصدی بارش‌های کرمانشاه

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش ۳۶ درصدی بارش های استان در سال زراعی گذشته نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد.

علی محمد زورآوند با بیان اینکه سال زراعی گذشته(از ابتدای مهر تا پایان شهریور) در مجموع حدود ۳۰۰ میلی‌متر بارندگی در سطح استان داشتیم، افزود: این میزان نسبت به سال زراعی قبل از آن که حدود ۳۰۱ میلی‌متر بود تغییر چندانی نداشته، اما نسبت به میانگین بلندمدت که ۴۷۲.۶ میلی‌متر بارندگی در کرمانشاه به ثبت رسیده ۳۶ درصد کمتر بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت در شهر کرمانشاه نیز ۲۸۵.۴ میلی‌متر بارش داشتیم که نسبت به سال قبل با حدود ۳۱۲.۵ میلی‌متر بارش ۹ درصد و نسبت به بلندمدت با بارش ۴۴۳ میلی‌متری ۳۶ درصد کاهش داشته است.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه سال زراعی گذشته بیشترین بارش سطح استان کرمانشاه مربوط به پاوه با ۶۵۹.۳ میلی‌متر بود، خاطرنشان کرد: بارش‌ پاوه نسبت به سال گذشته با ۴۸۱.۸ میلی‌متر ۳۷ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت با ۷۵۹.۳ میلی‌متر بارندگی، کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

زورآوند کمترین بارش استان کرمانشاه را نیز در سال زراعی گذشته مربوط به سومار دانست و گفت: در سومار نیز ۹۸.۵ میلی‌متر بارندگی داشتیم که نسبت به سال قبل از آن با ۱۷۰.۸ میلی‌متر بارندگی ۴۲ درصد و نسبت به بلندمدت با ۲۶۹ میلی‌متر ۶۳ درصد کمتر شده است.