کاهش ۳۶ درصدی بارندگی‌های بلند مدت در کرمانشاه

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی کرمانشاه از کاهش ۳۶ درصدی بارندگی‌های بلند مدت در کرمانشاه طی سال زراعی گذشته خبر داد.

علی محمد زور آوند با اشاره به بارندگی‌های سال گذشته در استان کرمانشاه، اظهار کرد: سال زراعی هر ساله از ابتدای مهرماه تا پایان شهریورماه خواهد بود که میزان بارندگی‌ها این دوره در زراعت بسیار تأثیر گذار است و با توجه به این دوره مشخص شده سال زراعی گذشته حدود ۳۰۰ میلیمتر بارندگی در استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی افزود: میزان بارندگی ثبت شده در سال زراعی گذشته نسبت به سال گذشته خود که حدود ۳۰۱ میلیمتر بوده تغییر خاصی نداشته اما این نسبت به میانگین بارندگی‌ها در بلند مدت که ۴۷۲.۶ میلیمتر بود روند کاهش ۳۶ درصدی داشته است.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بیشترین بارندگی‌های سال زراعی گذشته با ۶۵۹.۳ میلیمتر مربوط به شهرستان پاوه بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش اما در بلند ۱۳ درصد کاهش داشته است.

زور آوند به کمترین بارندگی در شهرستان‌های استان کرمانشاه نیز اشاره‌ای کرد و گفت: شهرستان سومار با ۹۸.۵ میلیمتر بارندگی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش و در مقایسه با بلند مدت سال گذشته که ۲۶۹ میلیمتر بوده ۶۳ درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی در پایان به کاهش بارندگی‌های در استان کرمانشاه تاکید کرد و ادامه داد: بارندگی‌ها در استان کرمانشاه طی سال زراعی گذشته با ۲۸۵.۴ میلیمتر نسبت به سال قبل‌تر که حدود ۳۱۲ میلیمتربوده ۹ درصد و نسبت به بلند مدت آن ۳۶ درصد کاهش داشته است.