کدام حساب‌ها، مشکوک به حساب تجاری است

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: ملاک اصلی در شناسایی حساب‌های مشکوک تجاری مبلغ تراکنش در ماه نیست، بلکه تعداد دفعات واریز به حساب در یک ماه است.

بهمن بادکو مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه امروز در جمع خبرنگاران در توضیح حساب تجاری، اظهار کرد: ملاک اصلی در شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری مبلغ تراکنش در ماه نیست بلکه تعداد دفعات واریز به حساب در یک ماه است.

وی ادامه داد: اگر بیشتر از ۱۰۰ بار واریز به یک حساب با حداقل سرجمع ۳۵ میلیون تومان انجام شود، حساب مشکوک به تجاری خواهد بود. این نوع حساب‌ها اغلب توسط پزشکان و برخی از اصناف برای فرار مالیاتی استفاده می‌شود و قاعدتا باید حساب تجاری یا فروش تلقی شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم عادی که حساب تجاری ندارند، طبعتا واریزی چندانی هم نخواهند داشت و اگر بیشتر از این باشد و دو شرط مذکور را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.