کرمانشاه بعنوان مرکز و محور حوزه سلامت غرب کشور می تواند مقصد گردشگری در توریسم باشد

مدیر طرح و برنامه اتاق کرمانشاه با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت در استانی مانند کرمانشاه به جهت بازارهای خوبی که در این بخش در کشورهای همسایه ما وجود دارد، گفت: کرمانشاه بعنوان مرکز و محور حوزه سلامت غرب کشور می تواند مقصد گردشگری در توریسم سلامت باشد

 

 

مدیر طرح و برنامه اتاق کرمانشاه با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت در استانی مانند کرمانشاه به جهت بازارهای خوبی که در این بخش در کشورهای همسایه ما وجود دارد، گفت: کرمانشاه بعنوان مرکز و محور حوزه سلامت غرب کشور می تواند مقصد گردشگری در توریسم سلامت باشد

در ابتدای این جلسه جلیل بالایی تاکید کرد: موضوع توریسم سلامت را از سال ۱۳۹۷با جدیت در کرمانشاه دنبال شد اما موانع و محدودیت های داشتیم که امروز بخش عمده آنها مرتفع شده اند.

وی ادامه داد: در آن زمان با چند چالش مهم مواجه بودیم که کافی نبودن سرانه تخت‌های بیمارستانی از مهمترین آنها بود، به عبارتی در استان تخت مازاد نداشتیم که آن را در اختیار گردشگران سلامت قرار دهیم.

مدیر طرح و برنامه اتاق کرمانشاه نداشتن استانداردهای بین‌المللی (ipd) برای تخت‌های بیمارستانی را نیز از دیگر چالش‌های آن زمان برشمرد و یادآوری کرد: به علاو دفاتر گردشگری نیز مجوز لازم برای خدمات گردشگری سلامت را نداشتند.

بالایی با بیان اینکه افرادی از کشورهای همجوار خصوصا بخش کردنشین عراق به دلیل قرابت فرهنگی و نسبت خانوادگی که با مردم ما داشتند وارد کشور شده و خدمات دریافت می‌کردند، افزود: بر آن شدیم که ورود گردشگران سلامت را ساماندهی کنیم.

وی اظهار داشت: ایجاد مراکز و خدمات ابجاد شده در سنوات اخیر تحت شرایط بیماری کرونا کمک کرد بخشی از چالش‌هایی که داشتیم مرتفع شود، برای مثال هم اکنون هم سرانه تخت های کرمانشاه مناسب است و هم استانداردهای بین المللی را دارد. به علاوه یازده دفتر گردشگری ما نیز مجوز توریسم سلامت دارند.

مدیر طرح و برنامه اتاق کرمانشاه با اشاره به چند عامل مهمی که ساماندهی توریسم سلامت را برای کرمانشاه جدی کرده، اظهار کرد: یکی از مهمترین این موارد ورود گردشگران عراقی به سایر نقاط کشور برای دریافت خدمات سلامت است.

بالایی مهمترین دلایل این امر را پروازهای مستقیم ، سیستم پذیرش و ارجاع ، بازاریابی و معرفی دقیق و فراگیر خدمات دانست و عنوان کرد: کما کان در این بخش نیز مانند سایر حوزه های اقتصادی کیفیت ، رقابت ، مناسب بودن قیمت شرط بقا یا حذف در این بازار است که باید تکریم و حرمت شایسته به بیماران را به آنها اضافه نمود

وی با اشاره به دغدغه اتاق کرمانشاه برنامه های پیش رو را شامل فراهم نمودن حضور جدی تر در بازار عراق ، تقویت مناسبات و تعاملات ، ایجاد نشست و همایش های مشترک و نیز ایجاد و تقویت تشکل حرفه ای تجاری گردشگری دانست و افزود اتاق کرمانشاه از همه ظرفیت های ممکن برای محقق شدن این برنامه ها بهره خواهد برد

بالایی مهمترین راهکار برای جذب گردشگران سلامت به استان را حضور میدانی در بازارهای هدف و استقرار تیم شناسایی ، جذب و ارجاع در مبداء دانست و افزود نقش دفاتر خدمات گردشگری و مراکز درمانی بخش خصوصی که می تواند حلقه اصلی زنجیره را استارت و تقویت و تکمیل نماید ممتاز می باشد

در این جلسه فعالین بخش دولتی و خصوصی گردشگری مسائل و موانع و برنامه های خود را مطرح و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ و برای نهایی شدن به کمیسیون و سپس هیئت نمایندگان و رئیس اتاق تقدیم خواهد نمود ؛

_ اعزام تیم تخصصی به اقلیم کردستان

_ نهایی سازی همایش توریسم سلامت با حضور فعالان این حوزه از کشور همسایه

_ تقاضا و پیشنهاد فعال سازی کمیسیون توریسم سلامت در استان برای رصد مستمر و رفع موانع در بخش های مختلف

_ مقدمات تشکیل یک نهاد حرفه ای و تجاری گردشگری در اتاق