کرمانشاه به طور رسمی بعنوان یکی از ۳۶جهانشهر خلاق خوراک در دنیا معرفی شد

آیین پلاک کوبی کرمانشاه به عنوان جهانشهر خلاق خوراک عصر روز جمعه در میدان پدر شهر کرمانشاه برگزار شد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران بااشاره به انتخاب کرمانشاه به عنوان شهر جهانی خلاق خوراک از سوی سازمان یونسکو در زمستان سال گذشته، اظهار کرد: مسئولین کرمانشاه از چندسال پیش این درخواست را مطرح کرده بودند.

حجت الله ایوبی گفت ما در ایران پنج شهر خلاق و جهانشهر داریم که هرکدام با تجربه های گرانبها که به شبکه شهرهای جهانی پیوسته اند

وی گفت: فرصت خوب و نمادینی برای مردم این شهر حاصل شده که باید از آن استفاده کنند و بتوانند برای جذب گردشگر بیشتر از آن بهره ببرند.

در حال حاضر در دنیا ۳۶ شهر دیگر به عنوان شهرهای خلاق خوراک پذیرفته شده‌اند.