کرمانشاه دمای ۴۱درجه راهم تجربه کرد

هواشناسی میگوید روز جمعه با ثبت دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر، رکورد گرمای امسال در شهر کرمانشاه شکسته شده است.

 

با این وجود تا اواسط این هفته روند تغییرات دمایی در استان نزولی خواهد بود.

جزئیات بیشتر را در توضیحات خانم حق‌پرست کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بشنوید.