کرمانشاه دوباره در صدر جدول نرخ بیکاری کشور قرار گرفت

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار امسال 15.4 درصد بوده که 6.2 درصد از میانگین نرخ بیکاری کشور(9.2 درصد) بالاتر است.

 

 

نرخ بیکاری کرمانشاه نسبت به بهار سال گذشته با نرخ بیکاری ۱۴٫۷ درصد، هفت دهم درصد بالاتر است.

بهار امسال استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را بین استانهای کشور داشته و پس از کرمانشاه، استانهای هرمزگان با ۱۵٫۳ درصد و خوزستان با ۱۴٫۱ درصد قرار دارند.

در چهار سال دولت قبل نرخ بیکاری کرمانشاه قدری بهبود پیدا کرد و کرمانشاه تا رتبه چهارم جدول پایین آمده بود/ ایسنا