کرمانشاه دوباره صدرنشین استانهای بیکار کشور شد

رساناپرس_مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار امسال را 15.4 درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ بین استان‌های کشور است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل بهار امسال ۱۵٫۴ درصد بوده که از میانگین کشور(۹٫۲ درصد) ۶٫۲ درصد بالاتر است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، هفت دهم درصد افزایش یافته است.

بهار امسال استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را بین استان‌های کشور داشته و استانهای هرمزگان با ۱۵٫۳ درصد و خوزستان با ۱۴٫۱ درصد در رده های بعدی بالاترین نرخ بیکاری کشور قرار دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه نیز در بهار امسال ۴۲٫۲ درصد اعلام شده که ۲٫۴ درصد از بهار سال گذشته کمتر است.

استان کرمانشاه در سالهای اخیر همواره نرخ بیکاری بالایی داشته و جزو استانهای اول به لحاظ بالا بودن نرخ بیکاری بوده است. همین امر موجب شد در سفر اخیر هیات دولت به این استان پیشنهاد ایجاد قرارگاه ملی اشتغالزایی در استان مطرح و تصویب شود و قرار است بزودی اولین جلسه آن برگزار شود.