کرمانشاه صاحب پردیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت:پردیس پارک فناوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کار‌های نرم‌افزاری در کرمانشاه راه اندازی می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: باید کسب و کار‌های نرم‌افزاری و مبتنی دانش را حمایت کرد و در این راستا پردیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در کرمانشاه احداث می‌شود.

محمدی افزود: برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد استان باید کسب و کار‌های نرم‌افزاری و مبتنی دانش را حمایت کنیم.

وی ادامه داد: در زیست‌بوم فناوری استان کرمانشاه با توجه به تجارب و امکانات موجود، ایجاد پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ضروری است