کسب افتخار روابط عمومی برتر توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه

رسانا پرس-در همایش روابط عمومی های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که با حضور مدیران روابط عمومی های ادارات کل غله و خدمات بازرگانی ۳۱ استان کشور در مشهد مقدس برگزار شد، روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه حائز رتبه برتر کشوری شد.

به گزارش رسانا پرس- این همایش ۲ روزه که با همت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در هتل اشراق مشهد و با هدف تبادل نظر، بررسی عملکرد روابط عمومی های سراسر کشور با رویکرد آسیب شناسی و اصلاح روند ها و فرآیندها در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی و همچنین برگزاری دوره های تخصصی روابط عمومی برگزار شد، روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه حائز رتبه برتر کشوری شد.