کمبود “کود” در کرمانشاه نداریم

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کمبودی در عرضه کود پتاس(سیاه) و سایر کودهای مورد نیاز کشاورزان استان نداریم.

در پی ازدحام‌ در برخی مراکز عرضه کود سیاه(پتاس) در کرمانشاه، سهراب مصطفی، با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۳۲۰ تن کود سیاه(پتاس) در انبارهای استان موجود است، گفت: چهار هزار تن دیگر از این کود نیز از بندر امام(ره) در حال حمل به سمت استان است که با ورود این میزان کود، موجودی کود سیاه انبارهای استان به بیش از هفت هزار تن خواهد رسید.

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه توزیع کود در کرمانشاه وجود دارد، گفت: کمبودی نداریم، مشکلی که داشتیم این بود که به تازگی و از حدود یک هفته گذشته مجوز توزیع کود به استان داده شد و همین موضوع سبب شده تا ازدحام حواله دریافت کود داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ظرف همین مدت کوتاه یک هفته ای حدود ۷۰۰ تن کود در استان توزیع شده، از کشاورزان خواست نگران تامین کود پتاس مورد نیاز خود نباشند.

مصطفی در ادامه با اشاره به توزیع چند برابری کودهای فسفاته و پتاسه در سال زراعی جدید نسبت به سال زراعی گذشته، گفت: از ابتدای سال زراعی جدید و برای کشت پاییزه ۳۱ هزار و ۵۴۰ تن کود ازته، ۴۶۵۰ تن کود فسفاته و ۱۸۶۵ تن کود پتاسه در استان توزیع شده، در حالیکه سال زراعی گذشته تا همین وقت‌ ۴۰ هزار و ۴۰۰ تن کود ازته، ۱۰۴۵ تن کود فسفاته و ۴۲۹ تن کود پتاسه در بین کشاورزان توزیع شده بود.

وی اضافه کرد: سال زراعی گذشته در مجموع ۸۶ هزار و ۹۲۲ تن کود ازته، ۶۰۹۴ تن کود فسفاته و ۲۱۸۵ تن کود پتاسه در استان توزیع شد