کمینه و بیشینه دمای هوا ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه

در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، هوای استان تا اوایل هفته آینده، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد غالباً ملایم و رشد ابر خواهد بود. همچنین طی این مدت، میانگین دمای هوا بتدریج افزایش می یابد