یک فوتی و هفت مصدوم براثر سانحه تصادف در محور جوانرود

رساناپرس_مدیر روابط عمومی اورژانس کرمانشاه از یک فوتی و هفت مصدوم براثر سانحه تصادف در محور جوانرود خبر داد.

وی افزود: پس از وقوع تصادف سریعاً نیروهای اورژانس به محل سانحه رانندگی دو راهی میرآباد اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در این تصادف یک نفر فوت و هفت نفر مصدوم شدند.