۱۱ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان کرمانشاه فعالیت دارد   

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در اولین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در سال 1401 ،گفت: در حال حاضر 11 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان کرمانشاه فعال هست

 

مختار احمدی در اولین جلسه هیات فنی صدور مجوز مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در کرمانشاه که با رویکرد رسیدگی به درخواست صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و نظارت فصلی بر مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در دفتر مدیر کل برگزار شد، ضمن اشاره به توان مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، اظهار نمود: ارائه مشاوره های تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه، هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه و بازارپذیر و ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازار از اهداف و توان مراکز کارآفرینی می باشد.

مختار احمدی خلاقیت، پیشرو بودن، آینده نگاری و آینده نگری، ارزش آفرینی، ایجاد اشتغال، و خلق ثروت را از صفات بارز کارآفرینان برشمرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان کرمانشاه فعالیت دارند.

امین کبودی رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این نشست، کارآفرین را فردی دانست که با تکیه بر نوآوری، تشـخیص فرصـتها و پـذیرش مخـاطره، ارزش جدیـد اقتصـادی اجتماعی به وجود می آورد و افزود: کارآفرینی فعالیت مخاطره پذیری است که هسته اصلی آن نوآوری در مدیریت کسب وکار، خدمت، فرآینـد و محصـول بوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت پذیری، تحصیل ثروت و ایجاد اشتغال مولد است.

در ادامه جلسه درخواست‌های واصله توسط هیات فنی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.