مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه؛

۲۰۰ هزار نفر از مردم کرمانشاه تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند

رسانا- مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: سازمان بیمه سلامت ایران درنظردارد در سطح کشور ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند را بصورت رایگان تحت پوشش قراردهد که سهم استان کرمانشاه حدود ۲۰۰ هزار نفر است.

به گزارش رسانا پرس، امید قادری ضمن تبریک هفته سلامت، اظهار داشت: از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت هفته سلامت نامگذاری شده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه افزود: شعار امسال به درستی و بر اساس نظر متخصصان این حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز “سلامت ما، سلامت سیاره ما” انتخاب شده است.

قادری به نقش سلامت در پیشگیری و کاهش هزینه های درمانی اشاره کرد و بیان داشت: بر این اساس ضروری است جایگاه والای سلامت درتحقق توسعه مداوم و پایدار، اطلاع رسانی و در این خصوص فرهنگسازی شود.

وی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران درنظردارد در سطح کشور با هدف گام برداشتن درپوشش همگانی بیمه سلامت ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند را بصورت رایگان تحت پوشش قراردهد که سهم استان کرمانشاه حدود ۲۰۰ هزار نفر است.

قادری خاطر نشان کرد: هفته سلامت فرصتی مغتنم برای بیان اهمیت سلامت در زندگی فردی و اجتماعی، تبیین جایگاه آن در تحقق توسعه مداوم و پایدار، اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ سلامت است.